ΕΓΓΡΑΦΗ 80km

Οι αιτήσεις για το UPT 80km ολοκληρώθηκαν.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στο ULTRA PELION TRAIL.

Για όσους έχουν εγκριθεί η ολοκλήρωση της συμμετοχής που είναι φέτος 70€ ανά συμμετοχή,

θα γίνεται με την κατάθεση όλου του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό της τράπεζας Alpha Bank

IBAN: GR08 0140 3100 3100 0278 6023 279 

Δικαιούχος Μαρία Κουκουσέλη