ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 2021

Ημέρα Πρώτη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 2021  
                    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  FARMA KARAISKOU https://www.karaiskosfarm.gr/
 
 17:00-21:00 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ BIP NUMBER ULTRA PELION TRAIL 80KM  
 18:00-21:00 ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΓΕΥΜΑ(PASTA PARTY)  
 21:15-21:30 TEΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ(ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ)  
 21:30-22:30 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΑΚΩΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ(DROP BAGS) ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ  

Ημέρα Δεύτερη

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
 05:00 EKKINΗΣΗ ΑΓΩΝΑ ULTRA PELION TRAIL 80KM  
 10:00-14:00 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙP NUMBER STARTER 23KM ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ  
 13:00-14:15 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ 80ΚΜ  
 01:30 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΓΩΝΑ  

Ημέρα Τρίτη

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
 06:30-07:30 ΠΑΡΑΛΑΒΗ BIP NUMBER STARTER 23KM  
 08:00 EKKINHΣΗ STARTER 23KM  
 10:00-10:30 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ 23ΚΜ  
 13:00 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΓΩΝΑ 23ΚΜ  
 13:15 ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 80ΚΜ & 23ΚΜ