ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 2019

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου

Ώρα  
15:00 - 23:00 Διαπίστευση αθλητών – Παραλαβή bib number
15:00 - 23:00 Παράδοση σάκων ανεφοδιασμού (drop bags)
18:00 - 21:00 Προαγωνιστικό γεύμα (pasta party)
20:30 - 21:00 Tεχνική ενημέρωση στα Ελληνικά
21:30 - 21:30 Tεχνική ενημέρωση στα Αγγλικά

Σάββατο 16 Νοεμβρίου

Ώρα  
06:00 Εκκίνηση αγώνα 80 Km
10:00 - 14:00 Παραλαβή bib number για τους αγώνες 23km-10km
14:30 - 15:15 Τερματισμός πρώτου αθλητή
01:00 Κλείσιμο αγώνα

Κυριακή 17 Νοεμβρίου

Ώρα  
06:30 - 07:30 Διαπίστευση αθλητών – Παραλαβή bib number για αγώνα 23Km
08:00  Εκκίνηση αγώνα 23Km
06:30 - 08:30 Διαπίστευση αθλητών – Παραλαβή bib number για αγώνα 10Km
09:00 Εκκίνηση αγώνα 10Km
10:15- 10:30 Τερματισμός πρώτου αθλητή 23km
10:15- 10:30 Τερματισμός πρώτου αθλητή 10km
13:00 Κλείσιμο αγώνων και απονομές