Ολοκλήρωση της εγγραφής σας στο Starter 23km & UPT 80km

Οι αιτήσεις για το Starter 23km & UPT 80km ολοκληρώθηκαν.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στο ULTRA PELION TRAIL.

Για όσους έχουν εγκριθεί η ολοκλήρωση της συμμετοχής που είναι φέτος:

- 20€ για το Starter 23km και

- 70€ για το UPT 80km

ανά συμμετοχή,

θα γίνεται με την κατάθεση όλου του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό της τράπεζας Alpha Bank

IBAN: GR08 0140 3100 3100 0278 6023 279 

Δικαιούχος: Μαρία Κουκουσέλη